SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
  • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Pomorska Nagroda Jakości

Dodano w niedzielę, 28 maja 2017r.
XX edycja KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI


Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A. serdecznie zapraszają pomorskie organizacje do wzięcia udziału w XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Pomorska Nagroda Jakości ma za zadanie angażować liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji, przy zastosowaniu "Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości".

Udział w Konkursie mogą zgłaszać wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa, które są zainteresowane ewaluacją procesów wynikających z zarządzania przez jakość, będącego myślą przewodnią PNJ.

Od ponad dwudziestu lat Pomorską Nagrodę Jakości otrzymują podmioty, prezentujące swoje zaangażowanie w zarządzaniu jakością, którego idea stanowi fundament ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to aby osiągnąć i konkurować na równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na Świecie.

Zdobycie Nagrody umożliwia przystąpienie do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

W skład Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości wchodzą wybitni specjaliści z dziedziny jakości, przedsiębiorczości oraz innowacyjności, a także przedstawiciele Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku oraz Polskiego Rejestru Statków. Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska, funkcję wiceprzewodniczących pełnią Prof. PG, dr hab. Piotr Grudowski oraz Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.


Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r. Nadesłanie zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2017 r. jest premiowane 20% bonifikatą od kwoty podanej w Regulaminie Konkursu o PNJ.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Formularz zgłoszeniowy - XXI edycja PNJ pobierz
Regulamin PNJ - XXI edycja pobierz
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2019Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl