SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenia na uprawnienia energetyczne E i D, Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Polecamy:
 • XXI edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - zapraszamy pomorskie organizacje do zawalczenia o Złoty Laur Jakości!
B B B

Zespół Usług Technicznych

Kliknij w link poniżej aby dowiedzieć się więcej...

Zespół Usług Technicznych skupia liczne grono doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów oraz rzeczoznawców z różnych dziedzin techniki.
Możemy w każdej chwili podjąć się rozwiązania powstałych problemów technicznych jak również zagadnień ekonomicznych.
Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej, wysoką jakość wykonywanych usług, bezstronność, obiektywność oraz zgodność naszych opracowań z obowiązującymi normami i przepisami.

Nasza oferta techniczna obejmuje:

Projekty, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne :
 • konstrukcyjno – budowlane,
 • morskich budowli hydrotechnicznych,
 • drogowe,
 • kolejowe,
 • mykologiczne,
 • konstrukcji drewnianych,
 • hydrologiczne,
 • maszyn i urządzeń,
 • instalacji cieplnych,
 • instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.).
 • termowizyjne
Wyceny, operaty szacunkowe :
 • nieruchomości gruntowych i zabudowanych,
 • lokali oraz obiektów budowlanych,
 • gruntów rolnych, upraw,
 • wartości udziałów w spółce,
 • wartości jednostek pływających i pogłębiających (statki, jachty, pogłębiarki itp.)
 • aparatury medycznej,
 • maszyn i urządzeń,
 • środków transportu m.in. do celów leasingowych,
 • wyceny szkód rolnych.
Badania :
 • stanu wytrzymałości konstrukcji: fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej,
 • podłoża gruntowego,
 • geodezyjne i geologiczne,
 • fizyko-chemiczne i biologiczne wód i ścieków,
 • izolacyjności akustycznej (hałas i wibracja),
 • testy akceptacyjne (okresowe) urządzeń w pracowniach diagnostyki obrazowej.
Dla podmiotów leczniczych oferujemy:
 • projekty osłon stałych w pracowniach diagnostyki obrazowej,
 • orzeczenia stanu technicznego aparatury medycznej,
 • doradztwo przy projektowaniu technologii medycznej,
 • opisy przedmiotów zamówienia na zakup środków trwałych - urządzenia medyczne, systemy sanitarne, diagnostyczne i pozostała aparatura medyczna)
Branża IT :
 • systemy IT - infrastrukturalne
Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (roczne oraz pięcioletnie) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w pełnym zakresie.

Inwentaryzacje do celów podatkowych, czynszowych, zmian podziału pomieszczeń, remontu bądź rozbiórki budynku, obliczenie pow. użytkowej,

Audyty oraz świadectwa energetyczny budynków (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac).

Badania termowizyjne budynków i instalacji.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót, opracowanie oraz weryfikacja (rzeczoznawca kosztorysowy).

Tłumaczenia z języka polskiego i na język polski niemal we wszystkich językach zarówno dokumenty oficjalne jak i teksty techniczne m.in. akty prawne, normy, tłumaczenia przysięgłe.

Opinie o innowacyjności technologii na postawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. 2008, NR 116, poz. 730).

Projekty, montaż oraz serwis przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni dla domów wielorodzinnych, gruntowych wymiennikach ciepła itp.

Inne niewymienione.


Szczegółowych informacji udzieli Państwu Małgorzata Kiszewska
tel. (58) 321-84-83 lub 790-731-224
e-mail: ekspertyzy@gdansk.enot.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010/2019Pomorska Rada Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych "NOT"
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl